AANPAK  1

 

BIJZONDER AANBOD OP TOP-NIVEAU

               --- nergens op deze manier ---

 

Deze cursus is opgebouwd volgens een schering en inslag model.
De schering betreft het verwerven van top-vaardigheden voor de gespreksvoering.
De inslag betreft per module een filosofisch ethisch thema. 

De schering is gebaseerd op de existentieel dialectische benadering van
Prof. Dr. Leni Verhofstadt-Denève (Zelfreflectie en persoonsontwikkeling 2007 ) en het gebruik van
zelfreflectieve actietechnieken, ontleend aan het psychodrama van Moreno (Psychodrama Vol 1,2 en 3) .
Het is een benadering van de gesprekspraktijk, die gericht is op persoonlijke ontwikkeling en
op het verwerven van de hoogste vaardigheid in gespreksvoering.
De middelen daartoe zijn: op de praktijk gerichte compacte theoretische inleidingen en
uitvoerige actieve benaderingen van de praktijk. Daarbij is het uitgangspunt:
de eigen ervaring van de deelnemers in gesprek met hun cliënten of medewerkers.
Werken met actie, meer dan met discussie, is ons keurmerk

De inslag gaat steeds over filosofisch-ethische kwesties,
die in de praktijk van de deelnemers worden opgeroepen.
Hier zal worden gebruik gemaakt van de grondbeginselen van de ethiek. 

 

Als in company-training of via inschrijving in open cursus.

Inlichtingen: 06-51572056

 

Maximum aantal deelnemers: 8

 

Flyer beschikbaar op aanvraag

 

 

Aanpak  2

in Actie-Coaching, supervisie in-Actie


Jouw werk, jouw leven is uitgangspunt. En we zitten niet stil.
Het is In actie-Coaching en supervisie in-Actie

Werkwijze

Coaching en Supervisie: een ontmoeting van mens tot mens. Deze ontmoetingen zijn gestructureerd. Ze volgen een leerweg. Van vier hoofdwegen maken wij bij voorkeur gebruik. Wij geloven in: Move to grow!
Met actie komt er altijd iets in beweging.

Vier methodieken

 • Wederzijds engagement.
  De coach en de klant raken met elkaar in gesprek. Zij onderzoeken elkaars kunnen. Daarna vertrouwen zij zich aan elkaar toe. De klant heeft de meeste rechten, de begeleider de meeste plichten. Coachingscontract
 • MBTI®, een zelfverkenning.
  De begeleider kan de Myers-Briggs Type Indicator® inzetten om de klant te helpen eerste verkenningen te doen. Er komt een schriftelijke uitslag.
   
 • In-Action werken : monodrama ofwel actie binnen het gesprek.
  Reflectie op de schriftelijke MBTI-uitslag en/of exploratie van werksituaties of persoonlijk leven.. Deze werken we uit in actie, in een monodrama of een bewegend gesprek. Verdieping en herstel van verdwenen krachten of emoties kunnen zich aandienen.
   
 • NLP-elementen, voor mogelijke verankering.
  Voornemens of plannen komen bovendrijven. Krachtige ankers maken deze effectief (NLP).


Achteraf: altijd contact op voor een check up